*instituit prin Ordonanta Guvernului nr. 7/2006 aprobata prin legea nr.71/2007
 

Programul de dezvoltare a infrastructurii unor baze sportive din spaţiul rural